WYDANIE ONLINE

Nowy rok obfituje w wiele zmian w przepisach. Zmieni się m.in. Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty. Większość regulacji weszła w życie w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku. Niektóre modyfikacje są jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Sprawdź, co dokładnie ulegnie zmianie i jakie pojawiły się nowości, szczególnie w obszarze prawa pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel