WYDANIE ONLINE

Pracownik może mieć jedną umowę o pracę z określonymi dwoma stanowiskami pracy. Takie rozwiązanie ułatwia rozliczanie pracy i uprawnień pracownika. Przy czym w taki sposób pracownik może pracować maksymalnie na pełny etat. Chcąc zlecić mu pracę powyżej etatu, trzeba zawrzeć dwie odrębne umowy, o ile będą obejmowały inny rodzaj pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, w ramach dostępu do informacji publicznej, ma obowiązek podać dane osobowe i dane o wynagrodzeniu poszczególnych nauczycieli wraz z informacjami o nauczanym przedmiocie/rodzaju prowadzonych zajęć, stażu pracy i wymiarze zatrudnienia. Takie działanie nie narusza bowiem przepisów RODO.

czytaj więcej »

Od 1 października 2019 r. kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela można rozpocząć wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Czy to oznacza, że nauczyciel przedszkola obowiązkowo musi być magistrem? Sprawdź, komu można powierzyć prowadzenie zajęć w przedszkolu od 1 września 2020 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel