WYDANIE ONLINE

Zbliża się czas opracowywania arkusza organizacji na nowy rok szkolny, a tym samym podejmowania decyzji kadrowych w szkołach. Poznaj 7 kroków postępowania dyrektora, a także najważniejsze daty związane z prawidłowym przygotowaniem arkusza.

czytaj więcej »

Już na etapie planowania arkusza organizacji pracy placówki wiadomo, ile etatów i godzin będzie można przydzielić nauczycielom w kolejnym roku szkolnym. Gdy tych godzin jest za mało, trzeba podjąć decyzję o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia lub innej zmianie w warunkach zatrudnienia nauczycieli. O tym, jak przeprowadzić te zmiany zgodnie z przepisami, podpowiadamy w tekście.

czytaj więcej »

Przyczyny i tryb rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zależą od podstawy zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony, nieokreślony w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć, umowa na podstawie Kodeksu pracy czy też mianowanie. Dodatkowo, w określonych przypadkach nauczyciel korzysta z ochrony przed zwolnieniem z pracy. Będą też takie sytuacje, gdy ta ochrona zostanie wyłączona. Poznaj więc sytuacje, w których możesz zwolnić nauczyciela.

czytaj więcej »

Zmiany kadrowe w szkołach i innych placówkach oświatowych obejmują często nie tylko ograniczenie zatrudnienia nauczycieli, lecz również zmniejszenie liczby etatów pracowników niepedagogicznych. Sprawdź, jak zgodnie z prawem rozwiązać i modyfikować stosunki pracy pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Pracownicy, w tym nauczyciele, zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy mogą z tego tytułu nabyć prawo do odprawy. O tym, czy odprawę otrzymają, zdecyduje m.in. podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy oraz liczba zatrudnionych w szkole pracowników. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić odprawę zwalnianym pracownikom.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie informacje i w jaki sposób należy zamieścić w świadectwie pracy, skorzystaj z przykładowych zapisów i dowiedz się, komu wraz ze świadectwem pracy należy wydać informację o okresie przechowywania akt osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel