AKS 115

Zmiana terminu wypłaty pensji i likwidacja świadczeń socjalnych

Już za kilka miesięcy nauczycieli czeka prawdziwa rewolucja płacowa. Przede wszystkim zostaną oni pozbawieni większości dodatków i uprawnień socjalnych, ale za to będą mieli możliwość uzyskania dodatku za wyróżniającą się pracę. Muszą się także przygotować na to, że od grudnia 2019 r. pensję otrzymają nie z góry, a z dołu, po przepracowaniu całego miesiąca. Dobra wiadomość jest taka, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, utrzymano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

AKS 108

WDŻ od 1 września 2017 r. na świadectwie szkolnym

Projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji tych zajęć do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych. Ponadto wprowadza obowiązek odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.