Trzynastkę z dwóch umów sumuje się i wypłaca jako jedno świadczenie

Opis sytuacji: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy został w tej samej szkole koordynatorem projektu unijnego – została z nim zawarta umowa o pracę na stanowisku pracownika administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Czy temu nauczycielowi z dodatkowej umowy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok?

Trzynastka za 2014 r. nie dla wszystkich pracowników szkoły

Poza pewnymi wyjątkami, tylko efektywne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w 2014 roku gwarantuje, że do końca marca 2015 r. nauczyciel i pracownik szkoły dostaną trzynastkę. Ponieważ jej wysokość jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia i otrzymywanej pensji – im dłużej trwa umowa, tym wyższa jest podstawa trzynastki.