WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel kontraktowy przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza psychiatrę ponad 182 dni. Po tym okresie miał roczny urlop dla poratowania zdrowia również wystawiony przez lekarza psychiatrę. Jak dyrektor szkoły powinien postąpić i na jakie badania wysłać nauczyciela po zakończeniu urlopu zdrowotnego, aby dopuścić go do pracy z dziećmi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kto powinien udzielać dyrektorowi szkoły pożyczek mieszkaniowych i innych świadczeń rzeczowych i finansowych z ZFŚS? Czy głównego księgowego jednostki można upoważnić do podpisywania wniosków na udzielanie pożyczek i innych świadczeń dyrektorowi szkoły, czy też inną osobę? W jakiej formie upoważnić i czy może być upoważnienie tylko w zakresie podpisywania wniosków dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W szkole funkcjonuje stanowisko kierownik administracyjno-gospodarczy. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku złożył wypowiedzenie. Czy na to stanowisko musi być przeprowadzony konkurs, jaka jest procedura wyłonienia kierownika? Czy można zlikwidować to stanowisko, a zakres obowiązków kierownika przekazać referentowi lub innemu pracownikowi?

czytaj więcej »

Złożenie wniosku o dostęp do informacji na temat działalności szkoły i jego właściwe uzasadnienie ze wskazaniem interesu prawnego nie oznaczają, że dyrektor musi go uwzględnić . Jakkolwiek większość danych o działalności szkoły jest jawna, to jednak są też takie, które można udostępnić tylko w trybie anonimizacji, a inne nie podlegają udostępnieniu w ogóle.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z odejściem sekretarza szkoły na emeryturę, dyrektor chciałby część obowiązków będących w zakresie obowiązków wykonywanych na ww. stanowisku przekazać referentowi ds. płac, tym samym przekształcając mu umowę z niepełnego etatu na cały. Czy nie ma przeszkód na gruncie prawa, aby pracownik, który zajmuje się rozliczaniem płac w szkole, również pełnił obowiązki związane z kadrami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum, mam 61 lat, osiągnęłam pełny wiek emerytalny, nabyłam też prawo do emerytury po 30 latach pracy w 2005 roku, ale powierzenie funkcji dyrektora mam do 2017 roku i chciałabym do końca kadencji pracować. Czy pracując jeszcze dwa lata, mogę jednocześnie pobierać emeryturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel ma przestarzały sprzęt komputerowy (10- i 15-letnie komputery) niepozwalający realizować podstawy programowej. Jakie należy podjąć kroki w tym przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik pracuje na 1/2 etatu od 1 listopada 2000 r. w jednym przedszkolu, a od 1 kwietnia 2009 r. otrzymał drugie 1/2 etatu w moim przedszkolu. Przedstawił mi zaświadczenie o pracy od 1 listopada 2000 r. do 31 marca 2009 r. (świadectwa nie ma ponieważ jest cały czas w stosunku pracy). Czy takie zaświadczenie upoważnia mnie do wliczenia tego okresu pracy do stażu wysługi lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o urlop wychowawczy w terminie od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Czy mogę udzielić tego urlopu w terminie, w którym wskazał nauczyciel?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kiedy nauczycielka powinna wrócić do pracy, jeśli urodziła jedno dziecko 19 lipca 2015 r., a chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni + 6 tygodni dodatkowego? Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie 4 – 27 lutego 2015 r. (od 16 do 27 lutego były ferie zimowe) oraz w okresie od 6 maja 2015 r. do dnia porodu.

czytaj więcej »

Informacje o szkole i jej działalności są udostępniane najczęściej na stronach BIP placówki albo na wniosek zainteresowanej osoby. Nie dotyczy to jednak wszelkich informacji oświatowych, nawet jeżeli osoba wnioskująca o dostęp do nich odpowiednio uzasadni swoje żądanie. Nieuzasadniona odmowa dostępu może się jednak skończyć przegraną w sądzie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić pracy w pełnym wymiarze godzin od nowego roku szkolnego, gdy w maju wyraził zgodę na ograniczenie pensum? Po naborze okazało się, że są godziny dla nauczyciela i ten chciałby cofnąć ograniczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak wypełnić metrykę akt sprawy w przypadku awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego oraz gdzie przechowywać taki dokument?

czytaj więcej »

Nawet drobny upominek dla pracownika może spowodować powstanie u niego opodatkowanego przychodu. Dotyczy to np. pamiątkowego długopisu czy też innego upominku wręczanego z okazji jubileuszu. Inaczej jest w przypadku kwiatów — te można wręczać bez obawy zwiększenia podatku.

czytaj więcej »

Nowe zasady zawierania umów terminowych mają ograniczyć wybór tej formy zatrudnienia do sytuacji, gdy jest to naprawdę uzasadnione organizacją pracy, a nie korzyściami dla pracodawcy. Mimo że zaczną obowiązywać za pół roku – już teraz trzeba zwrócić uwagę na to, które umowy będą wliczone do dwóch nowych limitów.

czytaj więcej »

Wprowadzona do nowelizacji ustawy o systemie oświaty nowa definicja wypoczynku nie skróci urlopu wypoczynkowego nauczycieli ani nie wpłynie na wymiar ich czasu pracy w ferie szkolne. Zasada korzystania z urlopu w wymiarze ferii zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania, a także dotycząca możliwości wezwania nauczyciela do pracy w tym czasie na maksymalnie 7 dni pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel