Zniżka pensum nie wypływa na wymiar godzin karcianych

Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, godziny karciane?

Z okazji ślubu cywilnego, a potem kościelnego przysługuje jeden urlop okolicznościowy

Pytanie: Pracownik dwa lata temu wziął ślub cywilny i z tego tytułu otrzymał dwa dni urlopu okolicznościowego. Obecnie bierze ślub kościelny i stara się również o udzielenie mu dwóch dni urlopu okolicznościowego. Czy te dni mu się należą?

W świadectwie pracy wpisuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownik (emeryt) został zatrudniony na stanowisku konserwatora od 11 kwietnia do 30 listopada 2013 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Ile przysługuje mu dni/godzin wymiaru urlopu wypoczynkowego? Czy na świadectwie pracy należy wpisać liczbę dni jako 8-godzinne?

Uzupełnianie pensum nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Większa, niż zakładano, liczba godzin oznacza konieczność dopełnienia ograniczonych w maju etatów nauczycielskich. Dodatkowe godziny dopełniające pensum można zaś przydzielić w tej samej lub innej szkole. Dzięki temu nauczyciel nie będzie musiał mieć obniżonego pensum, a nawet zachowa pełny etat, a co za tym idzie – pełną pensję.

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRZED I PO 17 CZERWCA 2013 R. – NIEZBĘDNIK KADROWY

Obowiązujące od ponad 4 miesięcy nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich nadal wywołują wątpliwości zarówno u rodziców z nich korzystających jak i specjalistów ds. kadrowych zajmujących się ich udzielaniem i rozliczeniem. Teraz jednak wystarczy zajrzeć do naszej tabeli, by nie popełnić w tym zakresie żadnych błędów.

Pracownik skazany wyrokiem za kradzież na terenie szkoły może otrzymać świadczenie z ZFŚS

Pytanie: Emerytka, były pracownik szkoły, zwróciła się do dyrektora o bezzwrotną zapomogę socjalną, o zapomogę z tytułu śmierci męża oraz o wypłatę za „wczasy pod gruszą” z ZFŚS. Wspomniana emerytka pracując w szkole, dorabiała sobie, prowadząc finanse rady rodziców, w 2009 roku wykryto kradzież na kwotę powyżej 200 tys. złotych dokonaną przez tę osobę. Sprawa trwała aż do tego roku, w maju została skazana prawomocnym wyrokiem. Czy w związku z tym dyrektor może odmówić wypłaty zapomogi, zwłaszcza że ww. zobowiązała się do spłaty, ale jak do tej pory nie spłaciła ani złotówki?

Okres pracy za granicą zalicza się do pracowniczego stażu pracy

Nauczyciel przed zatrudnieniem w zespole szkół przez 5 lat pracował w Anglii. Na potwierdzenie tego faktu nauczyciel przedłożył świadectwa pracy w języku angielskim, na których jest jedynie data zakończenia stosunku pracy. Dyrektor na tej podstawie zaliczył mu ten okres do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy dyrektor postąpił właściwie?

Obniżenie pensum nie zmienia aktu mianowania w umowę o pracę

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w roku szkolnym 2013/2014 wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia do 9/18 etatu. Czy należy zamienić akt mianowania na umowę o pracę?