Wygrany konkurs nie gwarantuje objęcia funkcji kierowniczej

W jednym z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego potwierdziło się prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnoś­cią z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcie funkcji dyrektora.

Według MEN zwolnienie na opiekę nad dzieckiem należy odnosić do 8-godzinnej normy dobowej

Najnowsze stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazuje, że w przypadku nauczycieli zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym należy odnieść do dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, a nie tylko do godzin pensum i karcianych, czyli tych, które są ewidencjonowane. Problem w tym, że Karta Nauczyciela nie określa normy dobowej, na którą powołuje się resort edukacji. Wątpliwości, jak rozliczać nauczycieli z tego uprawnienia, pozostają niewyjaśnione.