Uprawnienia rodzicielskie po zmianie przepisów – niezbędnik kadrowy

Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach i aż do ukończenia przez dziecko 6 lat, a także przejęcia urlopu macierzyńskiego przez innego niż ojciec dziecka – członka najbliższej rodziny, zaś w przypadku urlopu wychowawczego – możliwość korzystania z niego wspólnie przez obydwoje rodziców – to najważniejsze zmiany w zasadach udzielania uprawnień rodzicielskich, o których trzeba pamiętać od tego roku. Poniżej przedstawiamy krótką ściągawkę z nowych przepisów.

Umowa o pracę będzie potwierdzana przed dopuszczeniem do pracy

Obowiązek potwierdzenia umowy o pracę albo warunków zatrudnienia na piśmie i to już pierwszego dnia pracy, a także zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do jej wykonywania – to najważniejsze zmiany, jakie wynikają z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który wpłynął do Sejmu.