Poza 2 przypadkami za niewykorzystany urlop wypłaca się ekwiwalent

Zawieranie umów terminowych do końca zajęć lekcyjnych nie przyniesie szkole oszczędności na ekwiwalencie, wręcz przeciwnie – to zawarcie umowy do końca czerwca 2016 roku pozwoliłoby zaoszczędzić na wypłacie ekwiwalentu i to aż za 6 dni. W dwóch przypadkach, mimo niewykorzystania urlopu w ferie szkolne, nie trzeba wypłacać ekwiwalentu, a poza tym – zawsze wtedy, gdy wymiar wykorzystanego urlopu jest niższy niż 56 lub 35 dni – w zależności od miejsca pracy nauczyciela.

Od 1 września 2016 r. – minimum do pracy w szkole to studia wyższe

Od 1 września 2016 r. osoby starające się o pracę w niektórych szkołach i placówkach oświatowych będą musiały legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich oraz przygotowaniem pedagogicznym, a nie jak dotychczas np. licencjatem czy zakładem kształcenia nauczycieli. Dobra wiadomość jest taka, że nowe regulacje nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.