WYDANIE ONLINE

Od 25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy unijne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Będzie obowiązywała nowa ustawa o ochronie danych osobowych (obecnie jest na etapie prac sejmowych). Zmieni się również wiele aktów prawnych (ok. 140 ustaw), w których pojawią się zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Unijne przepisy wprowadzają zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych przez jednostki oświatowe. Nie będzie to proste, bo nie uregulowano wielu zasad wykonywania tych zmodyfikowanych obowiązków przenosząc ciężar na administratora. Zatem to każdy dyrektor w wielu obszarach przetwarzania danych, przy udziale inspektora ochrony danych będzie zmuszony dookreślić poszczególne procedury, wymagane dokumenty czy zasady postępowania przy przetwarzaniu danych uczniów, rodziców, pracowników i innych osób współpracujących ze szkołą.

czytaj więcej »

wiper-pixel