WYDANIE ONLINE

W styczniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok. Jednym z obszarów podlegających sprawdzeniu jest wykorzystywanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych. Kontrole planowe nie wykluczają doraźnych kontroli wynikających ze zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych. Nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia lub stosowania monitoringu mogą skutkować nałożeniem na pracodawcę kary przez Prezesa UODO (do 100 tyś. zł w placówkach publicznych). Nie można też wykluczyć ukarania pracodawcy grzywną przez PIP –  w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Eksperci uważają, że istnieje ryzyko ukarania za to samo uchybienie zarówno przez PIP, jak i przez Prezesa UODO. Do tego sam pracownik może pozwać pracodawcę o naruszenie dóbr osobistych, żądając np. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sprawdź, w jaki sposób przygotować się na kontrolę (piszemy o tym w części I) i jak postępować, jeżeli taka kontrola będzie prowadzona (część II). Skorzystaj z dedykowanych dokumentów (część III).

czytaj więcej »

wiper-pixel